Snipäventyr 2016 – mot nordost

Årets äventyr kommer återgå till ett femdagarsäventyr. Denna gång beger vi oss österut. Vi börjar med en naturhamn någonstans i trakten av Yxskär varpå vi åker vidare mot Jurmo. Sedan måste vi ju göra ett återbesök på fantastiska Enklinge, som var gång överträffar förväntningarna.
Sista natten spenderar vi på Hästö där vi även kommer ha vår traditionella temadag/kväll. Passligt för namnet på platsen så är årets tema: Bondgård.

Den uppskattade barnens dag kommer bli även i år. Mer om detta senare.

OBS!!! Eftersom postbryggan i Bomarsund rasat har vi tvingats söka alternativ startplats för äventyret. Starten är nu flyttad till det gamla färjfästet på Prästö. Mer om detta förstås på take-off mötet!

Årets deltagaravgifter:
0-11 år gratis.
12 år fyllda: € 20 för medlemmar, € 30 för ickemedlemmar.
16 år fyllda: € 50 för medlemmar, € 60 för ickemedlemmar.
Vi ser gärna att du blir medlem (betalar medlemsavgift) i god tid innan äventyret.
Information om hur du blir medlem finns på sidan ”Om Ålands Trämotorbåtar r.f.”

Sidan kommer att uppdateras efterhand!

Anmäl dig till äventyret här
Sista anmälningsdag var söndag 26 juni. Anmälningstiden har alltså gått ut!
Betala gärna medlemsavgiften till vårt konto i god tid innan äventyret! Deltagaravgiften för själva äventyret tar vi gärna kontant i samband med take-off mötet.

Rutten i korthet:

Lördag 16 juli, 2016
Prästö, Sund-Yxskär, Kumlinge
Söndag 17 juli, 2016
Yxskär, Kumlinge-Jurmo, Brändö
Måndag 18 juli, 2016
Jurmo, Brändö-Enklinge, Kumlinge
Tisdag 19 juli, 2016
Enklinge, Kumlinge-Hästö, Sottunga
Onsdag 20 juli, 2016
Hästö, Sottunga-Sjökvarteret, Mariehamn