Bli medlem

Bli medlem nu!

Medlemsavgifterna för Ålandsträmotorbåtar r.f. är för 2017:
– enskild medlem 10 euro
– familj (personer som bor i samma hushåll) 25 euro
– företag 50 euro
Medlemsavgift kan betalas in till föreningens konto, FI19 6601 0001 0588 58 (ÅAB). I meddelandefältet skrivs namn, födelseår och adress för samtliga medlemmar.

Som medlem i föreningen bidrar du till att vi kan arrangera snipäventyret och förhoppningsvis även andra aktiviteter och evenemang. Alla i styrelsen jobbar ideellt och föreningen har ännu inte beviljats några verksamhetsbidrag, varför alla ekonomiska understöd är välkomna.