Om Ålands Trämotorbåtar r.f.

Bakgrund

Allt sedan 2005 har en grupp träbåtsentusiaster arrangerat evenemanget ”Snipäventyret” i anslutning till Ålands Sjödagar. Evenemanget har samlat traditionella trämotorbåtar, s.k. snipor, till en gemensam rundtur i den åländska skärgården. Intresset för evenemanget är stort och snipäventyret har vuxit och de senaste åren har vi varit mellan 45- 55 båtar under ett fem dagar långt evenemang.
Det stora intresset för både båtarna och evenemanget har gett verksamheten nya dimensioner och snipäventyret valt att övergå i en mer organiserad form och därför grundat föreningen Ålands trämotorbåtar r.f.
Enligt stadgarna är föreningens syfte att upprätthålla, stöda och utveckla kunskap, intresse och bevarande av traditionella motordrivna träbåtar. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
– ordna evenemang, diskussioner, kurser och fester
– arrangera utbildning, handledning och utflykter
– bedriva forsknings-, informations- och publikationsverksamhet
– samarbeta med andra motsvarande föreningar och organisationer
– ordna informations- och studieresor för sina medlemmar

Styrelsen 2017

Ordförande: Christoffer Mattsson
Ordinarie: Fredrik Sjölund, Charlotte Mattsson, Gunilla Schåman, Tord Eriksson
Suppleanter: Maria Egeland, Gunilla Grönlund